Aanmelden lidmaatschap

Als lid van de wijkvereniging kunt u met uw huisgenoten , en ook uw kleinkinderen natuurlijk, meedoen met alle activiteiten van de wijkvereniging. U ontvangst de nieuwsbrief van de wijkvereniging en de berichten van de buurtpreventie. Niet regelmatig maar steeds als er iets nieuws te melden valt. Deze berichten worden ook op deze website geplaatst.

Aanmelding via info@ooievaarsnest.info met Naam en Adres.

De contributie bedraagt € 15,00 per jaar. Gaarne overmaken op ING-rekening NL65 INGB 0003 5039 45 t.n.v. Wijkvereniging Ooievaarsnest. Onder vermelding van uw adres.

In het vervolg ontvangt u jaarlijks een herinnering van onze penningmeester.

Welkom!
Het is belangrijk een sterke wijkvereniging te vormen.
In de contacten met de gemeente en zeker als het een soort onderhandelingen betreft, staan we een stuk sterker als (vrijwel) iedere wijkbewoner lid is van de wijkvereniging. Het bestuur, via de penningmeester, voert daarom voortdurend actie iedereen in de wijk lid te maken.