Agenda ALV 14 maart 2023

1. Opening & vaststellen agenda – Jan-Laurens van der Steen

2. Notulen ALV 17 maart 2022 – Frank Lemmens

3. Financiën/ verslag controlecommissie – Leon Kierkels

4. Communicatie/ Nieuwsbrief – Ted Krebbeks

5. Buurtbeheer – Ted Krebbeks

6. Snelfietsroute (doorfietsroute) HTCE-De Run – Peter Verscharen

7. Activiteitencommissie – Wietske Hoefsloot

8. Burenhulp – Marjo Wendel de Joode

9. Buurtpreventie – Hans van der Marck

10. Herbenoeming bestuursleden en verkiezing bestuur:

Jan-Laurens van der Steenvoorzitterherkiesbaar 5e jaar
Leon Kierkelspenningmeesterherkiesbaar 4e jaar
Frank Lemmenssecretarisherkiesbaar 4e jaar
Wietske HoefslootBestuurslid (activiteitencommissie)herkiesbaar 1e jaar
[vacature]Bestuurslid (communicatie en/of buurtbeheer)te bepalen


11. Rondvraag – Jan-Laurens van der Steen

12. Afsluiting – Jan-Laurens van der Steen