Agenda ALV 17 maart 2022

AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN WIJKVERENIGING OOIEVAARSNEST
OP DONDERDAG 17 MAART 2022, 20:00 UUR.

ARCHIPEL GAGELBOSCH, AAN HET GAGELBOSCHPLEIN 44

1 Opening van de vergadering door voorzitter Jan-Laurens van der Steen.
+ Aanmelden agendapunten.

2 Presentie van de leden en bestuursleden aan de hand van een rondgaande presentielijst.

3 Notulen ALV 15 april 2021 – Arnold Dost.
+ Jaarverslag van het bestuur – Arnold Dost.

4 Financiën/ verslag controlecommissie – Leon Kierkels

5 Buurtbeheer – Ted Krebbeks

6 Communicatie/ Nieuwsbrief – Ted Krebbeks

7 Activiteitencommissie – Frank Lemmens

8 Burenhulp – Marjo Wendel de Joode

9 Buurtpreventie – Hans van der Marck (verhinderd)
+ vragen > > > buurtpreventie.ooievaarsnest@upcmail.nl

10 Herbenoeming bestuursleden en verkiezing bestuur:

Jan-Laurens van der Steenvoorzitterherkiesbaar 4e jaar
Leon Kierkelspenningmeesterherkiesbaar 3e jaar
Arnold Dostsecretarisherkiesbaar 7e jaar
Ted Krebbeksbestuurslidherkiesbaar 8e jaar
Frank Lemmensbestuurslidherkiesbaar 3e jaar

11 Rondvraag.

12 Napraat in de bar van Archipel Gagelbosch.

Graag tot ziens op donderdag 17 maart 2022 om 20:00 uur,

Arnold Dost, secretaris.