Agenda ALV

AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN WIJKVERENIGING OOIEVAARSNEST
OP DONDERDAG 15 APRIL 2021, 20:00 uur.

1 Opening van de vergadering door de voorzitter, Jan-Laurens van der Steen

2 Presentie aan de hand van de leden die zich hebben aangemeld

3 Notulen van de ALV van 19 februari 2020 – Arnold Dost (op de website)

4 Herbenoeming van bestuursleden en verkiezing bestuur:

Jan-Laurens van der Steenvoorzitterherkiesbaar 3e jaar
Leon Kierkelspenningmeesterherkiesbaar 2e jaar
Arnold Dostsecretarisherkiesbaar 6e jaar
Ted Krebbeksbestuurslidherkiesbaar 8e jaar
Frank Lemmensbestuurslidherkiesbaar 2e jaar

5 Jaarverslag van het bestuur – Arnold Dost (op de website)

6 Jaarverslag financiën – Leon Kierkels

7 Jaarverslag buurtbeheer – Ted Krebbeks

8 Jaarverslag communicatie/Nieuwsbrief – Ted Krebbeks

9 Jaarverslag activiteitencommissie – Frank Lemmens

10 Jaarverslag burenhulp – Marjo Wendel de Joode

11 Jaarverslag buurtpreventie – Hans van der Marck (onder voorbehoud wegens afspraak elders; deze verstrekt dan
later via de website zijn jaarverslag)

12 Verzoek aan de wijkvereniging om beroep in te dienen bij de Raad van State tegen het besluit van gemeente
Veldhoven over de snelfietsroute De Run – HTCE. Individuele bewoners zullen immers minder gewicht hebben
dan een wijkvereniging.
Ingebracht door het lid Peter Verscharen.

13 Ingaan op eventueel ingeleverde vragen

14 Rondvraag

Arnold Dost, secretaris