Burenhulp (NL/EN)

Burenhulp Ooievaarsnest
Dit is een initiatief van én voor wijkbewoners in het Ooievaarsnest, waarbij wijkgenoten elkaar vrijwillig helpen bij incidentele hulpvragen zoals boodschappen doen, rijden naar fysio of ziekenhuis, kleine klusjes, extra maaltijd koken, computerhulp of hond uitlaten.

Het burenhulpteam bestaat uit zestig vrijwilligers en acht wijkbewoners die de organisatie van hulpvraag en -aanbod coördineren.

De werkwijze is eenvoudig:

  • U neemt telefonisch contact op met het burenhulp-telefoonnummer 06 44177513, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.
  • De coördinator bespreekt met u uw vraag, en neemt contact op met een hulpbieder.

Als we niet direct in de gelegenheid zijn de telefoon op te nemen, spreek dan de voicemail in. We bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.
Met vriendelijke groet,
coördinatoren Burenhulp:

Enny Bouten, Renny Dost, Tine van Gestel, Jelly Leistra,
Piet Kamps, Lies van der Linden, Giovanna Manconi
Marlou Mourmans en Marjo van Wendel de Joode

Neighbours helping neighbours
This project by and for people living in the Ooievaarsnest intends to provide for occasional help on a voluntary basis, f.e. shopping, taking you to hospital, small handyman jobs, cooking a meal or walking your dog.

The team exists of sixty volunteers and eight neighbours who coordinate ‘Neighbours helping neighbours’.

How to contact us?

  • Please contact us by phone: 06 44177513
    We are available from Monday to Friday between 08.00 a.m. and 20.00 p.m.
  • The coordinator will contact one of the volunteers for you.

Please leave your message, if we do not answer the phone directly. We will call you back as soon as possible.

Kind regards,
from the ‘Neighbours helping neighbours’-team:

Enny Bouten, Renny Dost, Tine van Gestel, Jelly Leistra,
Piet Kamps, Lies van der Linden, Giovanna Manconi
Marlou Mourmans en Marjo van Wendel de Joode