Buurtpreventie-info dd. 08-01-2022

Beste wijkbewoner,

Het jaar 2022 is alweer een weekje oud en volgens sommigen mag je elkaar dan geen goed nieuwjaar meer wensen. Maar wat is er op tegen om in deze sombere tijden een beetje vriendelijk te zijn tegen elkaar? Dus –mede namens alle coördinatoren van buurtpreventie in Ooievaarsnest- alsnog een voorspoedig, veilig en vooral gezond 2022 gewenst!! Hopelijk kunnen we in de loop van dit jaar weer terug naar het ‘normale’ leven.

Het jaar 2021 was uiterst rustig, zeg maar gerust ‘saai’, op het gebied van buurtpreventie. Het maandelijks overleg met Gemeente, wijkboa’s en wijkagenten ging vaker niet dan wél door; oorzaak: corona-maatregelen en ook omdat er nauwelijks iets te bespreken viel. Dat was ook te merken aan het geringe aantal nieuwsbrieven, zo’n 5 stuks, dat de wijk in ging. Belangrijkste incidenten waren een inbraakpoging op de Twickel en een gestolen fiets aan de Ulenpas; voor zover mij bekend geen enkele geslaagde inbraak afgelopen jaar! Ook landelijk was er een duidelijke verschuiving te zien van inbraken naar andere methoden [babbeltrucs, “bankmedewerkers” en digitale nepberichten] om mensen geld af te troggelen. Het is niet bekend of dat ook in onze wijk gebeurd is, daar hebben we geen zicht op. Blijf wel alert, want de smoesjes worden steeds professioneler!

Rond de jaarwisseling was er weinig te merken van het vuurwerkverbod, op sommige plekken werd er volop geknald. Er zijn geen meldingen van grote overlast ontvangen, maar mogelijk zijn die rechtstreeks bij de gemeente [via de BuitenBeterApp] gemeld. Wat me vrolijk stemde was dat ik tijdens een kort fietsrondje door de wijk op nieuwjaarsdag nergens vuurwerkresten op straat zag liggen en er ook geen vernielde prullenbakken, bankjes of ander straatmeubilair te zien waren.

Vorige week vond iemand uit onze wijk een sleutel in de buurt van de oversteek van de Aldi naar de wijk Hanevoet [Klingelbeek].

Een poging om via Facebook de eigenaar te vinden heeft nog geen resultaat gehad, dus proberen we het nu op deze manier. Omdat de sluiproute ook veel gebruikt wordt door Hanevoeters is er een grote kans dat iemand uit die wijk de sleutel verloren is, dus breng het ook daar onder de aandacht.


Met vriendelijke groet,
Hans van der Marck