Buurtpreventie-info dd. 16-12-2023

Beste wijkbewoner,

In deze nieuwsbrief even aandacht voor een aantal zaken die momenteel in de 3 wijken van de Gestelse Ontginning actueel zijn.

In de maand november waren er een tweetal inbraken bij de politie gemeld [1x via voordeur, de andere via achterzijde woning] Ondanks de afname zijn er nog steeds inbrekers actief, een piek is er altijd in de wintermaanden met de Kerstdagen, jaarwisseling en winter[sport]vakantie. Zorg dat uw woning er altijd ‘bewoond’ uitziet met voldoende verlichting en natuurlijk goed afgesloten ramen en deuren. Vraag de buren bij afwezigheid om uw woning in de gaten te houden en bij onraad alarm te slaan.

Fietsendiefstal blijft een probleem. Ze verdwijnen niet alleen rond het Kastelenplein maar ook uit stallingen bij flats en uit tuinen. Een fiets die alleen maar ‘op slot’ staat kan eenvoudig worden opgetild en weggedragen naar een busje verderop. Ook al is het maar voor even, altijd met een kabel of ketting verankeren aan de “vaste wereld”!

In de wijk Hanevoet, maar mogelijk ook in onze wijk, duikt met enige regelmaat een [nederlandse] vrouw op die aanbelt bij oudere mensen met een “zielig” verhaal en de vraag of ze wat geld kan lenen om het probleem op te lossen. Vaak biedt ze een sieraad met zogenaamd emotionele waarde als onderpand aan. Niet op ingaan, want ze komt nooit terug om het weer op te halen. Laat haar ook niet binnen om even naar het toilet te gaan, de kans is groot dat u daarna spullen mist.

December is ook de maand waarin we wat extra willen doen voor de minder bedeelden onder ons en daar maken kwaadwillenden misbruik van door onder het mom van een goed doel voor zichzelf te gaan collecteren. Maar gewoonlijk zijn er in december geen deurcollectes, zie https://cbf.nl/collecterooster voor meer informatie.

Wel mag men donateurs voor goede doelen werven, maar houd er rekening mee dat een flink deel van uw gave dan niet bij het goede doel, maar bij de fondsenwerver zelf aan de strijkstok blijft hangen. En u zit er vaak voor langere tijd aan vast, ook al zegt de colporteur van niet. Advies: maak uw gift gewoon rechtstreeks over op de bankrekening van het goede doel, dan weet u zeker dat het goed terecht komt.

Dan nog een ander ‘seizoensgebonden’ onderwerp: vuurwerk.

De gemeente heeft bedacht dat een afsteekverbod een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. In theorie leuk, maar de praktijk is weerbarstiger. Omdat verkoop en bezit nog steeds toegestaan zijn, en de dader dus op heterdaad betrapt moet worden tijdens het afsteken, is het verbod een tandeloze tijger. Er is al een chronisch capaciteitsgebrek bij de handhavers [politie en boa’s] dus die zullen andere prioriteiten hebben. Ga dus niet bellen na iedere knal, als er echt sprake is van voortdurende zware overlast kunt u dit melden bij de gemeente [zie website www.eindhoven.nl] of de politie. [www.politie.nl]

N.B.: Buiten het afsteekverbod valt het vuurwerk van categorie F1, dat is ‘kindervuurwerk’ dat ook in de supermarkt verkocht mag worden. Knalt ook, maar mag zelfs het hele jaar door worden afgestoken.

Mede namens alle coördinatoren van Buurtpreventie wens ik u fijne en veilige feestdagen en een goede jaarwisseling!

Met vriendelijke groet,
Hans van der Marck