Buurtpreventie-info dd. 22-07-2023

Beste wijkbewoner,

Een bewoner aan de Ulenpas zag op de beelden van zijn bewakingscamera dat er een onbekend persoon enkele minuten rond zijn huis gescharreld had en blijkbaar potentiële inbraakmogelijkheden aan het verkennen was. Hij heeft de beelden gedeeld met de politie die zijn vermoeden bevestigde.
Wees daarom alert op onbekende personen die belangstelling hebben voor tijdelijk onbewoonde woningen en spreek zo’n persoon gewoon even aan om te vragen waar hij naar op zoek is. Dat maakt hem duidelijk dat hij opgevallen is en voorkomt meestal dat hij nog eens terugkomt.

Gaat u op vakantie? Informeer dan uw [over]buren die goed zicht op uw woning hebben dat u weg bent en vraag ze uw huis in de gaten te houden en bij onraad alarm te slaan. Geef ze ook informatie hoe u te bereiken bent en wie eventueel op uw huis past en sleutelhouder is.
Zorg dat er geen spullen rond uw woning staan [kliko’s, ladders/trapjes, e.d.] die als klimmateriaal gebruikt kunnen worden om via de bovenverdieping in te breken, de meeste inbrekers zijn leniger dan u denkt!

Blijft u thuis? Let goed op de huizen van de buren, zij doen dat dan op hun beurt weer als u afwezig bent en zo houden we onze wijk veilig.

Iedereen een fijne vakantie of een lekker rustige tijd thuis!

Met vriendelijke groet,
Hans van der Marck