Download Wijkblad

Aan het begin van elk jaar publiceert de wijkvereniging een (jaar)wijkblad. De versie van 2020 is hieronder te downloaden.
Voorgaande uitgaven zijn, in PDF, te verkrijgen via info@ooievaarsnest.info.

Door het gebrek aan activiteiten en door de toestanden begin 2021 is het niet gelukt dit jaar een wijkblad te publiceren.
De versie van 2020 is hieronder te downloaden.