Jaarverslag Buurtpreventie 2020

Terugblik op 2020 en toekomstplan 2021

Door de ontwikkelingen rond Covid-19 en de daaruit voortvloeiende maatregelen veranderde ons dagelijks leven ingrijpend. Dat had ook zijn invloed op de gebeurtenissen op het gebied van veiligheid en wonen. In tegenstelling tot andere wijken, waar de buurtpreventen in koppels rondes door de wijk lopen, hadden de lock-down en avondklok geen invloed op de activiteiten van onze hondenuitlaters; die liepen gewoon op de gebruikelijke tijden – ook ’s avonds laat – door de wijk.

Wat we wel misten was het uitvallen van het maandelijks overleg met onze wijkagent en de wijkcoördinator van de gemeente. Daardoor liep de informatie-uitwisseling toch wat moeizamer. Hopelijk komt daar binnenkort weer verandering in, zodra wijkcentrum ’t Slot weer open mag.

In november was er zowel bij de politie als bij de gemeente een wisseling van onze contactpersonen:

  • Onze wijkagent Marian van Koningsveld wisselde naar Gestel binnen de Ring en werd opgevolgd door Jenny Egelmeers en Bob Uitendaal;
  • wijkcoördinator Marita Kuster nam de taken over van Agnes Heck, die elders in Eindhoven aan de slag ging.

Omdat we meer thuiswerkten en studeerden liep het aantal geslaagde woninginbraken terug tot een absoluut minimum. In januari werd een enkele inbraak in een woning gemeld, in maart en april elk één inbraakpoging. Op één avond/nacht in april werd er ook ingebroken in een aantal garages en bergingen; waarschijnlijk door een groepje daders dat door een paar straten in de wijk trok, op zoek naar gereedschap en andere dure spullen.

Ook landelijk was de tendens dat het aantal (woning)inbraken sterk terugliep, met wel een stijging van diefstal uit bergingen en bedrijfsruimtes. Het leek erop dat criminelen zich snel omgeschoold hadden van fysieke inbraken naar digitale- en internetcriminaliteit, want dat soort misdrijven nam wel sterk toe, zowel in aantal als in omvang van de schade. Ook werden de smoesjes steeds verfijnder en geniepiger, inspelend op recente ontwikkelingen. De benadering van potentiële slachtoffers gaat zowel via berichten op internet, email, sms op de telefoon, als via Whatsapp, gewoon aan de huisdeur of per “net echt” lijkende brief. Kenmerk is bijna altijd dat u iets snel moet doen (dus geen tijd goed na te denken), omdat het u anders veel geld gaat kosten of ongemak oplevert. Omdat we hiervan nooit meldingen vanuit de wijk krijgen, moeten we aannemen dat ook hier ettelijke slachtoffers benadeeld zullen zijn; landelijk gaat het alleen bij particulieren al om een schade van vele miljoenen per jaar. Bij de politie is er nu ook op ingespeeld door de oprichting van een speciale eenheid met ICT-specialisten die cybercrime opspoort en bestrijdt. Als u slachtoffer bent of bent geweest doe dan in elk geval aangifte!

De beste manier om u zo goed mogelijk te wapenen tegen cybercrime en andere vormen van oplichting is op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en nieuwste trucjes; dat kan via websites als fraudehelpdesk, veilig internetten, opgelicht! en politie.nl Abonneer je op hun nieuwsbrieven en alerts.

Niet iedereen in de wijk is even handig met internet en smartphone om al deze informatie en waarschuwingen zelf te vinden, help daarom “digibeten” in uw omgeving door ze bij te praten over de meest recente risico’s – een goede en dankbare vorm van burenhulp!

Voor 2021 zijn er op dit moment geen bijzondere plannen; we gaan op de gebruikelijke wijze verder en hopen op even weinig verstoringen van ons woongenot als het afgelopen jaar, maar wél met meer vrijheid, nadat we gevaccineerd zijn.

Hans van der Marck