JAARVERSLAG BUURTPREVENTIE 2021

Jaarverslag Buurtpreventie 2021

Beste wijkbewoner,

Het jaar 2022 is alweer een paar weken oud en volgens sommigen mag je elkaar dan geen goed
nieuwjaar meer wensen. Maar wat is er op tegen om in deze sombere tijden een beetje vriendelijk
te zijn tegen elkaar? Dus – mede namens alle coördinatoren van buurtpreventie in Ooievaarsnest –
alsnog een voorspoedig, veilig en vooral gezond 2022 gewenst!! Hopelijk kunnen we in de loop van
dit jaar weer terug naar het ‘normale’ leven.

Het jaar 2021 was uiterst rustig, zeg maar gerust ‘saai’, op het gebied van buurtpreventie. Het
maandelijks overleg met Gemeente, wijkboa’s en wijkagenten ging vaker niet dan wél door.
Oorzaken: de corona-maatregelen en er viel nauwelijks iets te bespreken.

Dat was ook te merken aan het geringe aantal nieuwsbrieven, zo’n 5 stuks, dat de wijk in ging.

Belangrijkste incidenten waren een inbraakpoging op de Twickel en een gestolen fiets aan de Ulenpas;
voor zover mij bekend geen enkele geslaagde inbraak afgelopen jaar!
Ook landelijk was er een duidelijke verschuiving te zien van inbraken naar andere methoden
[babbeltrucs, “bankmedewerkers” en digitale nepberichten] om mensen geld af te troggelen.
Het is niet bekend of dat ook in onze wijk gebeurd is; daar hebben we geen zicht op.
Blijf wel alert, want de smoesjes worden steeds professioneler!

Rond de jaarwisseling was er weinig te merken van het vuurwerkverbod. Op sommige plekken werd
er volop geknald. Er zijn geen meldingen van grote overlast ontvangen, maar mogelijk zijn die
rechtstreeks bij de gemeente [via de BuitenBeterApp] gemeld. Wat me vrolijk stemde was dat ik
tijdens een kort fietsrondje door de wijk op nieuwjaarsdag nergens vuurwerkresten op straat zag
liggen en er ook geen vernielde prullenbakken, bankjes of ander straatmeubilair te zien waren.

Met vriendelijke groet,

Hans van der Marck