Jaarverslag Wijkvereniging Ooievaarsnest 2020

Beste leden van de wijkvereniging,

Het zal niemand verbazen dat dit verslag beperkt zal zijn.
Het bestuur heeft enkele malen virtueel vergaderd. Tussendoor heeft regelmatig app-contact plaatsgevonden.

De Activiteitencommissie heeft nog wat ondernomen, maar het grote werk, waaronder het wijkfeest, kon helaas niet doorgaan.

Via de Nieuwsbrief heeft Ted Krebbeks ons op de hoogte gehouden van de gang van zaken, onder meer rondom het ‘snelfietspad’, de fietsroute tussen ASML Veldhoven en HTCE (High Tech Campus Eindhoven), die al door veel fietsers als zodanig wordt gebruikt. Door het groeiend aantal ‘pedelecs’, die de snelheid van een bromfiets hebben, maar dan zonder geluid, kunnen problemen met de veiligheid ontstaan. Daar moet naar gekeken worden.
Gemeente Veldhoven heeft daar al een besluit over genomen, gemeente Eindhoven buigt zich nog over het Eindhovense deel.

Intussen ging Burenhulp gewoon door met haar werkzaamheden, voor zover daar vraag naar was.

Voor het overige verwijs ik naar de bijdragen van de verschillende commissies en Buurtpreventie.

Ik hoop dat volgend jaar wat minder gecompliceerd zal zijn en wens u een gevaccineerd 2021/2022 toe.

Arnold Dost, secretaris